Campana Lança vs Txada Wolf

Otu Level vs Vilanova

Lenfer vs AmiBasket

Bairro vs Kaiada

7 Stars vs Txada Wolf

Lenfer vs AmiBasket

7 Stars vs Campana Lança

AmiBasket vs South Coast Tiburons

AmiBasket vs Txada Wolf

South Coast Tiburons vs Lenfer