Season: 2022 Season

2022 Season

Terra Branca Pitbulls vs Lenfer

Kaiada vs Brava Magic

Bairro vs Volcanic

AmiBasket vs Campana Lança

Palma Panthers vs Vilanova

Vilanova vs Volcanic

Campana Lança vs Brava Magic

Terra Branca Pitbulls vs Volcanic

Bairro vs Lenfer